Frejaskolen

Frejaskolen er et af Københavns Kommunes skoletilbud til skoleelever med autisme eller autismelignende vanskeligheder med normalbegavelse.Fra 0-7. klasse er Frejaskolen opbygget som et helhedstilbud, hvilket betyder at skole og fritid integreres, så børnene op­le­ver en sammenhængende dag. Børnene er i aldersopdelte klasser med 6-9 elever i hver. Til hver klasse er knyttet 2-3 lærere og 2-3 pædagoger, der sammen planlægger skole- og fritidsaktiviteter og udformer elev­planer for det enkelte barn. Skolen tilbyder individuelt tilrettelagt specialundervisning gennem hele skolegangen, og langt de fleste elever på Frejaskolen tager også 10. klasse på skolen. Læs mere.

Frejaskolens udviklingsstrategi 2014-2016

Skolen udviklede i efteråret 2014 en ny 2-årig udviklingsstrategi med følgende fokusområder:

  •  Læringsmål, nye Fælles Mål, elevplaner, årsplaner og elevinddragelse
  • Understøttende undervisning, præcisering af den understøttende undervisning set i sammenhæng med KKFO-tiden.
  • Daglig bevægelsestid
  • Forældresamarbejde og kommunikation, herunder IT-infrastruktur
  • Teamsamarbejde, herunder drøftelse af helhedstilbuddet.

Hovedfokuspunkterne i 2014/2015 er teamsamarbejde og arbejdet med læring og læringsmål.

På Frejaskolen lægges vægt på, at social læring og faglig læring ”går hånd i hånd”. Frejaskolens udviklingsplan 2015