Frejaskolen

Frejaskolen er et af Københavns Kommunes skoletilbud til skoleelever med autisme eller autismelignende vanskeligheder med normalbegavelse.Fra 0-7. klasse er Frejaskolen opbygget som et helhedstilbud, hvilket betyder at skole og fritid integreres, så børnene op­le­ver en sammenhængende dag. Børnene er i aldersopdelte klasser med 6-9 elever i hver. Til hver klasse er knyttet 2-3 lærere og 2-3 pædagoger, der sammen planlægger skole- og fritidsaktiviteter og udformer elev­planer for det enkelte barn. Skolen tilbyder individuelt tilrettelagt specialundervisning gennem hele skolegangen, og langt de fleste elever på Frejaskolen tager også 10. klasse på skolen. Læs mere.

FREJASKOLENS UDVIKLINGSPLAN 2016-2018

 

Skolens udviklingsstrategi skal understøtte en udvikling, så skolen bedst muligt kan sikre børnenes udvikling læringsmæssigt (fagligt, socialt og trivselsmæssigt), Sikre den højeste grad af godt samarbejde og medarbejdertrivsel, samt sikre et konstruktivt og gensidigt skole-hjemsamarbejde

De prioriterede indsatsområder i perioden er:

  • Læring og læringsmål (fagligt, socialt, trivselsmæssigt)
  • Teamsamarbejde og medarbejdertrivsel
  • Naturfagligt fokus
  • Elevinddragelse
  • Forældresamarbejde
  • Faglig ledelse

 

Link: Frejaskolens udviklingsplan 2016-2018

 

Frejaskolen inviterer til "Gamle elevers aften 2018". Arrangementet foregår mandag d. 9.4. 2018 kl. 18.30 - 20.30 på Frejaskolen.

Se vedhæftede invitation her:

Invitation