Frejaskolen afdeling Valby Parken

Frejaskolen udvider midlertidigt med op til 56 pladser til august 2018.Udvidelsen kan ikke rummes på Rughavevej og bliver derfor placeret i pavilloner ved Valby Idrætspark.

Da de nye pladser er en udvidelse, vil alt hvad I har behov for at vide om indhold og praksis, være at finde på skolens hjemmeside.

Fakta om skolen

Frejaskolen er et af Københavns Kommunes skoletilbud til skoleelever med autisme eller autismelignende vanskeligheder med normalbegavelse.

Fra 0-7. klasse er Frejaskolen opbygget som et helhedstilbud, hvilket betyder at skole og fritid integreres, så børnene op­le­ver en sammenhængende dag. Børnene er i aldersopdelte klasser med 6-9 elever i hver. Til hver klasse er knyttet 2-3 lærere og 2-3 pædagoger, der sammen planlægger skole- og fritidsaktiviteter og udformer elev­planer for det enkelte barn.

Skolen tilbyder individuelt tilrettelagt specialundervisning gennem hele skolegangen, og langt de fleste elever på Frejaskolen tager også 10. klasse på skolen. Læs mere.

Du kan se en lille film om skolen her

Frejaskolens udviklingsplan 2016-2018

Skolens udviklingsstrategi skal understøtte en udvikling, så skolen bedst muligt kan sikre børnenes udvikling læringsmæssigt (fagligt, socialt og trivselsmæssigt), Sikre den højeste grad af godt samarbejde og medarbejdertrivsel, samt sikre et konstruktivt og gensidigt skole-hjemsamarbejde

De prioriterede indsatsområder i perioden er:

  • Læring og læringsmål (fagligt, socialt, trivselsmæssigt)
  • Teamsamarbejde og medarbejdertrivsel
  • Naturfagligt fokus
  • Elevinddragelse
  • Forældresamarbejde
  • Faglig ledelse

Frejaskolens udviklingsplan 2016-2018